Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνία       English  

Διοικητικό Δίκαιο

Τομείς Δραστηριότητας • Φορολογικές Διαφορές (φοροδιαφυγή, εμβάσματα στην αλλοδαπή, αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, εικονικά και πλαστά τιμολόγια)
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Υποθέσεις Δημοσίων Έργων και Προμηθειών
 • Δημόσιες Συμβάσεις και Διαφορές από αυτές
 • Υποθέσεις Προσβολής Κανονιστικού Πλαισίου Ρύθμισης της Αγοράς (market regulation cases)
 • Υπαλληλικό Δίκαιο
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο – Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ξενοδοχειακών μονάδων, ιδιωτικών νοσοκομείων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εργοστασίων κ.ά.)
 • Προσβολή Διοικητικών Προστίμων
 • Σύνταξη Γνωμοδοτήσεων
 • Απαλλοτριώσεις


 •  
          μέλος του
  ΣΔΕΕ
  follow us:
  ΣΔΕΕ    © 2011 - 2022, FNG Εταιρεία Δικηγόρων