Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνία       English  

H Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία FNG δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Έχει ενεργό παρουσία σε υποθέσεις διαφόρων κλάδων του δικαίου και παρέχει νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικού αλλά και δικαστικού χαρακτήρα, προσαρμοσμένες κάθε φορά στις ανάγκες των φυσικών και νομικών προσώπων (εμπορικών εταιρειών, ιδρυμάτων, σωματείων) που εκπροσωπεί. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η εξειδίκευση στον χειρισμό κάθε νομικού ζητήματος, η συνεχής ενημέρωση για τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και η αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών αποτελούν τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία.

 

Οι εταίροι, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες της FNG είναι εξειδικευμένοι σε διαφόρους τομείς του δικαίου και έχουν εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Οι εταίροι, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες της FNG είναι εξειδικευμένοι σε διαφόρους τομείς του δικαίου και έχουν εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Ειδικότερα, έχοντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση, η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για το φυσικό ή νομικό προσώπου που εκπροσωπεί αλλά και τη γρήγορη επίλυση της διαφοράς τους. Σε περίπτωση που αυτή δεν καθίσταται δυνατή, έμπειροι δικηγόροι, απόφοιτοι των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου, με διαρκή μετεκπαίδευση και ενημέρωση στους τομείς εξειδίκευσής τους, προσφέρουν το ύψιστο επίπεδο νομικών υπηρεσιών και αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε όλες τις προκλήσεις του δικαστικού αγώνα.

 

Στηριζόμενοι στην πολυεπίπεδη εμπειρία και εξειδίκευση των μελών της εταιρείας σε διαφορετικά αντικείμενα εκπροσωπούμε τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και ασφαλιστικές εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η FNG συμβουλεύει σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και κανονιστικής συμμόρφωσης, εκπροσωπεί, δε, τους εντολείς της ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας. Η FNG χειρίζεται υποθέσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, εταιρικού ποινικού δικαίου, εργατικού και διοικητικού δικαίου.

 

Η εταιρεία έχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με διακεκριμένες εταιρείες και αναγνωρισμένους συμβούλους άλλων ειδικοτήτων (συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί κ.ά.), προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και πιο συμφέρουσες για αυτούς λύσεις.
 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2022, FNG Εταιρεία Δικηγόρων