Επικοινωνία       English  

H Εταιρεία
Η FNG είναι μια boutique δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και επενδυτές, για τις δραστηριότητες και επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Η εκτεταμένη εμπειρία των ανθρώπων της επιτρέπει στην FNG να χειρίζεται σύνθετες υποθέσεις και συναλλαγές, που απαιτούν δυναμικό συνδυασμό περισσότερων κλάδων του δικαίου αλλά και σύγχρονη αντίληψη των επιχειρηματικών αναγκών και λύσεων, προσαρμόζοντας κάθε φορά τις υπηρεσίες της στις ανάγκες των πελάτων της.

Με σύγχρονη προσέγγιση και επιχειρηματική λογική, η Εταιρεία συνδράμει ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και επενδυτές, για τις δραστηριότητες και επενδύσεις τους στην Ελλάδα.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η εξειδίκευση στον χειρισμό κάθε νομικού ζητήματος, η συνεχής ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς, νομικές και μη, καθώς και η αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών αποτελούν τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία.

 

Οι εταίροι, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες της FNG είναι εξειδικευμένοι σε ένα ευρύ φάσμα του δικαίου, με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία, προσφέροντας έτσι μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στις συναλλαγές και τις δραστηριότητες των πελατών της αλλά και πλήρη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη στην επίλυση διαφορών και λοιπών αναγκών τους. Με σύγχρονη προσέγγιση και επιχειρηματική λογική, η Εταιρεία συνδράμει τους πελάτες της στον εντοπισμό και την επίτευξη της ταχύτερης και πλέον συμφέρουσας λύσης σε κάθε συναλλαγή, υλοποιώντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις με τις κατάλληλες νομικές επιλογές.

 

Μεταξύ άλλων, η FNG συμβουλεύει και εκπροσωπεί τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εταιρείες real-estate και αξιοποίησης ακινήτων, ξενοδοχειακές εταιρείες, εμπορικές αντιπροσωπείες, εταιρείες ενέργειας, εταιρείες τεχνολογίας και start-ups.
 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2023, FNG Εταιρεία Δικηγόρων