Επικοινωνία       English  Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. pfragkiskos@fnglaw.grΠέτρος Φραγκίσκος

εταίροςΤ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. pfragkiskos@fnglaw.grΟ Πέτρος Φραγκίσκος είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Harvard. Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην διαπραγμάτευση και εν γένει στη νομική υποστήριξη σύνθετων συναλλαγών και συμβάσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αντικειμένων, όπως ενδεικτικά στον τομέα των ακινήτων και των στρατηγικών επενδύσεων επ’ αυτών, στον τομέα των κατασκευών, στην ενέργεια και σε εταιρείες καινοτόμου τεχνολογίας.

 

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην διαμόρφωση και υποστήριξη επενδύσεων και σύνθετων συναλλαγών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την σύλληψη και τον σχεδιασμό μέχρι την συμφωνία και την υλοποίηση, αλλά και μετά, κατά το στάδιο της λειτουργίας του νομικού προσώπου-φορέα της επένδυσης και μέχρι την αποεπένδυση και την επενδυτική έξοδο. Αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εταιρείες και τράπεζες, αλλά και την εξώδικη και δικαστική επίλυση εταιρικών και εμπορικών υποθέσεων σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με εξειδίκευση στο χειρισμό τους σε αναιρετικό επίπεδο.

 

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τις εφαρμοσμένες πρακτικές διαπραγμάτευσης των σχολών της Αγγλίας και των ΗΠΑ, όπου έχει μετεκπαιδευτεί, και με γνώμονα την ταχύτητα και το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες της Εταιρείας, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας με επιτυχία συμβιβασμούς και συμφωνίες επί διαφορών, σε επίπεδο τόσο εξώδικης επίλυσης της διαφοράς όσο και δικαστικής διαμεσολάβησης. Έχει συνδημοσιεύσει άρθρο με τίτλο «Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 25 του Ν 3959/2011» το οποίο έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών». Έχει διατελέσει για έξι χρόνια μέλος του Δ.Σ. -εκ των οποίων τα 3 στην θέση του Αντιπροέδρου- του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, που εκπροσωπεί πάνω από 150 από τις σημαντικότερες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες. Έχει επίσης διατελέσει νομικός σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και μίας πολυεθνικής εταιρείας με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2023, FNG Εταιρεία Δικηγόρων