Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνία       English  Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. knikolakopoulos@fnglaw.grΚωνσταντίνος Νικολακόπουλος – Γιαννίδης

εταίρος
Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. knikolakopoulos@fnglaw.grΟ Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος – Γιαννίδης είναι δικηγόρος Αθηνών και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (University of Pennsylvania). Εξειδικεύεται στις υποθέσεις ποινικού δικαίου με έμφαση στα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εκπροσωπεί εταιρείες σε υποθέσεις διοικητικού και ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος, δικαίου των τηλεπικοινωνιών και περιβαλλοντικού δικαίου. Στον τομέα της τεχνολογίας και των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς χειρίζεται υποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμβουλεύει σχετικά με την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών στις εσωτερικές διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών. Επιπλέον, σε συμβουλευτικό επίπεδο, παρέχει υπηρεσίες κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατάρτισης εταιρικών συμβάσεων, συμβουλεύοντας εταιρείες στη σύναψη, μεταξύ άλλων, εμπορικών μισθώσεων. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.


 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2022, FNG Εταιρεία Δικηγόρων