Επικοινωνία       English  Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. knikolakopoulos@fnglaw.grΚωνσταντίνος Νικολακόπουλος – Γιαννίδης

εταίροςΤ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871
E. knikolakopoulos@fnglaw.grΟ Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος – Γιαννίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (University of Pennsylvania). Εξειδικεύεται στην διαπραγμάτευση, συμφωνία και υλοποίηση αστικών και εμπορικών συμβάσεων, ιδίως αναφορικά με ακίνητα ή με τη σύσταση εταιρειών, παρέχοντας συνολική νομική υποστήριξη και τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές συμβουλές στους εταιρικούς πελάτες της Εταιρείας για την λήψη ενημερωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων από τους διαχειριστές και μετόχους αυτών, για την κατάστρωση ενός κατάλληλου, αποδοτικού και ευπροσάρμοστου στρατηγικού σχεδιασμού, με ανάδειξη των κρίσιμων στοιχείων ενδιαφέροντος ή προσοχής, αλλά και για έναν εξορθολογισμένο και ταχύ χειρισμό όλων των συναφών διαδικασιών και διατυπώσεων για την υλοποίησή του.

 

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια, συμβουλεύει και γνωμοδοτεί χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες ενέργειας και άλλους πελάτες της Εταιρείας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αδειοδότησης και της εξ αυτών ποινικής ευθύνης, οργάνωσης και καθημερινής λειτουργίας, αλλά και διαχείρισης της σχέσης τους με δημόσιες αρχές και φορείς.

 

Έχει εκτεταμένη εμπειρία, επίσης, σε σύνθετες υποθέσεις διαπραγμάτευσης και κατάρτισης συμβάσεων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και συμβάσεις συνεργασίας εταιρειών που λειτουργούν εντός ενός ομίλου. Στο πεδίο του διοικητικού δικαίου έχει χειριστεί υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων τόσο από διάφορες εποπτικές ή ανεξάρτητες αρχές όσο και από την φορολογική αρχή. Στους ιδιώτες πελάτες της εταιρείας, αναλαμβάνει και συμβουλεύει αυτούς κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτων αλλά και ευρύτερα, σχετικά με την διαχείρισή τους και τις επενδύσεις τους επί αυτών. 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2023, FNG Εταιρεία Δικηγόρων