Επικοινωνία       English  Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871Αχιλλέας Παπαδόπουλος

εταίροςΤ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871Ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Αστικού Δικαίου από την ίδια Σχολή, με άριστα. Εξειδικεύεται στην σύνταξη, νομικό έλεγχο και σχολιασμό αστικών και εμπορικών συμβάσεων και συναφών εξασφαλιστικών και παρεπόμενων συμφώνων και εγγράφων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεων και γενικώς νομικής υποστήριξης σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και εμπορικές εταιρείες, ιδίως επί θεμάτων εκπροσώπησης, καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας, κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής ευθύνης και σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων.

 

Διαθέτει, επίσης, πολυετή και πολυσχιδή εμπειρία χειρισμού αστικών, εμπορικών, εταιρικών και τραπεζικών υποθέσεων, με έμφαση στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών και στην ένδικη επιδίωξη απαιτήσεων καθώς και ευρύτερα σε υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς δικαστικά και εξωδίκως μεγάλο αριθμό ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ενώ εκπροσωπεί τους πελάτες της Εταιρείας και ενώπιον κανονιστικών αρχών.

 

Έχει αποτελέσει μέλος της συγγραφικής ομάδας στην «Δίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα» (επιμ. Ν. Λεοντή, 1η εκδ., 2020) και στα «Υποδείγματα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (επιμ. Ν. Λεοντή, 2η εκδ., 2022, υπό έκδοση), αμφότερα εκδόσεως της Νομικής Βιβλιοθήκης, ενώ έχει υπάρξει κύριος ομιλητής και συν-ομιλητής, αντίστοιχα, σε δύο σεμινάρια της Νομικής Βιβλιοθήκης, με θέματα «Προσωπική και εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή απαιτήσεων» (2021) και «Το δίκαιο της αποζημίωσης στην πρακτική εφαρμογή του. Παραδείγματα & εξελίξεις στη νομολογία» (2018). 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2023, FNG Εταιρεία Δικηγόρων