Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνία       English  Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871Αχιλλέας Παπαδόπουλος

σύμβουλος
Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871Ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών και ανώτερος σύμβουλοςτης εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Αστικού Δικαίου από την ίδια Σχολή, με ειδίκευση στην ευθύνη από αδικοπραξία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία χειρισμού εταιρικών, εμπορικών και τραπεζικών υποθέσεων, με έμφαση στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών και επιδίωξη απαιτήσεων. Εξειδικεύεται, επίσης, στην σύνταξη και νομικό έλεγχο συμβάσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές εταιρείες, ιδίως επί θεμάτων εκπροσώπησης, καθημερινής διαχείρισης και εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία και στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς δικαστικά και εξωδίκως μεγάλο αριθμό ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.


 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2022, FNG Εταιρεία Δικηγόρων