Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

home

Αχιλλέας Παπαδόπουλος

Σύμβουλος

Ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών και ανώτερος συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Αστικού Δικαίου από την ίδια Σχολή, με ειδίκευση στην ευθύνη από αδικοπραξία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία χειρισμού εταιρικών, εμπορικών και τραπεζικών υποθέσεων, με έμφαση στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών και επιδίωξη απαιτήσεων. Εξειδικεύεται, επίσης, στην σύνταξη και νομικό έλεγχο συμβάσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές εταιρείες, ιδίως επί θεμάτων εκπροσώπησης, καθημερινής διαχείρισης και εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία και στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς δικαστικά και εξωδίκως μεγάλο αριθμό ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Επικοινωνία

Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871