Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

home

Ευτυχία Σάκκου

Συνεργάτης

Η Ευτυχία Σάκκου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών και ασχολείται με υποθέσεις αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας. Εξειδικεύεται στις εμπορικές συμβάσεις και σε θέματα εταιρικού δικαίου, στις διαφορές από τροχαία ατυχήματα, στις μισθωτικές διαφορές, στις εργατικές διαφορές και στις διαφορές οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Έχει ασχοληθεί, επίσης, ενεργά με διοικητικό και αθλητικό δίκαιο.

Επικοινωνία

Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871