Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

home

Ανδριανή Ζωμένου

Συνεργάτης

Η Ανδριανή Ζωμένου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Ποινικού Δικαίου από την ίδια Σχολή. Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις διοικητικού, ιδιωτικού και ποινικού δικαίου, καθώς και με την σύνταξη προσφυγών ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εξωτερικών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, και με το νομοθετικό έργο και την σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε θέματα, κυρίως, διοικητικής φύσεως. Τέλος, έχει διατελέσει μέλος της ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), του Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας της εφαρμογής των Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. και έχει εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.

Επικοινωνία

Τ. +30 2103608600
Τ. +30 2103602400
F. +30 2107247871